Jak inwestować w fundusze?

Jednostki funduszy są uznawane przez fachowców jako nieskomplikowane instrumenty, przeznaczone dla ludzi, którzy na co dzień nie mają z rynkiem finansowym za dużo do czynienia. W Polsce w fundusze inwestuje ponad 2 miliony osób. Równie istotna jak wiedza teoretyczna jest dobra strategia.

Czy potrzeba do tego pomocy fachowców?

Czy jest czasochłonne?

Czy inwestowanie w fundusze jest skomplikowane?

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DM BOŚ informacji handlowych o produktach i usługach DM BOŚ, na podane przeze mnie dane kontaktowe, za pośrednictwem:

Co miesiąc prześlemy Ci recenzję jednej strategii inwestowania w fundusze.

Znajdziesz w niej:

Przegląd prostych strategii inwestowania w fundusze

Niekoniecznie. Można zastosować proste zasady wyboru funduszy, wejścia na rynek i kwoty za jaką kupujemy/sprzedajemy. Te strategie nie zagwarantują nam zysków, ani nie uchronią przed wszystkimi ryzykami. Pomogą jednak zaoszczędzić czas i nerwy. A to może przybliżyć nas do optymalnych wyborów.

Przy pomocy narzędzi online dostępnych np. na bossafund.pl, możemy określić swoje podejście do ryzyka, wybrać fundusz, wyznaczyć swoją strategię. Z analogicznych narzędzi korzystają doradcy bankowi, gdy oferują nam fundusze w okienkach. Gdy zrobimy to sami, będzie taniej i wygodniej.

Oszczędzaj czas i pieniądze
- zostaw swój email

  • zasady strategii
  • praktyczne przykłady,
  • odwołania do badań nad ich skutecznością.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. [...]

Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Informacje mają charakter reklamowy i promocyjny, upowszechniane są przez DM BOŚ S.A. wyłącznie w celu edukacyjnym oraz promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. Niniejsze informacje nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1636 z późn. zm.) Informacje te nie są materiałem mającym charakter zindywidualizowany i nie stanowią rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne. DM BOŚ S.A. ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. DM BOŚ S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestora podjęte w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (DM BOŚ S.A.) z siedzibą w Warszawie, 05-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000048901 z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000 złotych, wpłaconym w całości. DM BOŚ S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

Serwisy internetowe DM BOŚ S.A. wykorzystują pliki cookies. Więcej informacji w Warunkach Korzystania.